Diğer Sağlık Personeli

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışan, veri toplamada ve gerekli kayıtları düzenlemede hekime yardım eden sağlık çalışanına “Diğer Sağlık Personeli” denir.

Afyon Park OSGB’nin bu konudaki kadrolu personeli (hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni)6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.