İşe Giriş Raporu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm çalışanların işe başlamadan önce işe giriş sağlık raporu alması gerekmektedir.

Personelin işe giriş süreciyle birlikte başlayan, çalışacağı pozisyona uygun olarak sağlık muayenesinin yapılması, gerekli tahlillerinin kontrol edilerek sağlık durumunun saptanması, iş sağlığı açısından pozisyona uygunluğunun denetlenmesi ile birlikte önleyici tedbirlerin alınması ve işyeri hekimi tarafından görüş bildirilmesi ve gerekli durumlarda periyodik olarak muayenelerinin revize edilerek izlenecek yolun belirlenmesidir