Risk Analizi

2012 yılı sonlarında oluşturulan ve 01.01.2013 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren Risk Analizi yaptırma zorunluluğu neticesinde TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. İş Güvenliği Hizmetleri olarak Uzman kadromuz ile İşletmelere Risk Analizi hizmetleri veriiyoruz.

Risk Analizi konusunda bilinmeyen ve anlaşılamayan hususlar için sitemiz açıklayıcı unsurları ile sorularınıza çözüm üretmek için tasarlanmıştır.

İşletmeler kamuoyunda duydukları ile yada her önüne gelen bilinçsiz tüccarlar ile çalışmamaya dikkat etmelidir. Zira yasaya uygun hazırlanmamış eksik, yetersiz vb. durumlar için de herbir eksiğe karşı 2.000,00 Türk Lirasına kadar ceza ödeyeceğinizi unutmayınız.

Önlem her zaman cezadan ucuz olacaktır. İşverenler özellikle bu uyarılarımızı dikkate almalıdırlar.

Genel değerlendirmelerden sonra Risk Analizi nedir? ve ilgili başlıklar nelerdir, aşağıda açıklanmıştır.

•Risk analizi nedir?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

•İş hayatındaki riskler nelerdir?

a)İş yerlerinde yapılan işlerden,

b)Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,

c)Kullanılan maddelerden,

d)Her türlü makine ve donanımlardan,

e)İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden,

f)İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,

g)Çevre koşullarından,

h)Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır.

•Risk analizini kimler yapabilir?

Risk analizi yönetmeliğine göre, İşveren; çalışma ortamının ve alışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Fakat risk analizi sonunda fark edilmeyen tehlikelerin belirlenmemesi halinde doğacak yasal haklar yüzünden alanında uzmanlaşmış, bakanlıkça belgelendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yaptırmaları işverenin yararınadır. İntersistem Belgelendirme olarak Risk Analizlerini alanında uzmanlaşan kadrosuyla yapmaktayız.

•Risk analizi çalışmalarının işverenler açısından faydaları nedir?

a)Tehlike ve riskleri önceden görebilme,

b)Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,

c)Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,

d)İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,

e)Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,

f)Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.

g)Olarak sıralayabiliriz.

h)Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenler ;

i)İş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunda kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak,

j)Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermek,

k)İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmekle, gerekli bakımlarını yaptırmakla, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yaptırmakla, operatör ve bakımcıları eğitmekle,

l)İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, gerekli her türlü önlemlerin alınması, acil durum organizasyonlarının yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması ile yükümlüdür.

ISQ, İntersistem İşgüvenliği Hizmetleri uzmanları olarak firmamız, yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işyerlerinde yapılması gerekli tüm çalışmaları Çalışma Bakanlığı sertifikalı uzman kadrosuyla yerine getirmektedir. İş yerinin tamamını kapsayacak şekilde risk değerlendirme eğitimi vermekte, organizasyon sağlamakta ve işyerine uygun teknikler seçilerek uygulama yapılmaktadır. Yapılan risk değerlendirmesi sonucu olarak gerekli dokümantasyon hazırlanmaktadır.

•Neden risk analizi yaptırmalıyım?

İşverenler, işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk analizi yaptırmalıdır. Bu çalışmalar işveren ve İSG profesyonellerinin yanı sıra çalışanların da katılımıyla sağlanmalıdır. Risk analizlerinin güncel tutulması, işyerinde sürekli iyileştirmenin sağlanmasını amaçlar.